4. A_ría_de_Arousa_desde_O_Carreiro_de_Aguiño._Ribeira._Galiza_R43